Máy Đột Xingfa Hệ 55

Dao 1 : Ke nhảy khung PMA (33×14)
Dao 2 : Bánh xe cứa lùa
Dao 3 : Cắt gân bản lề chữ A
Dao 4 : Ke nhảy Vp 4400 cánh (37×10 )
Dao 5 : Ke nhay 4500 cánh 4500,khung 4400, (36×13)
Dao 6 : Ke nhảy 4500 khung (39×14)
Dao 7 : Cắt 2 cạnh lùa Vp 2600 hệ cũ
Dao 8 : Đục thoát nước 2600
Dao 9 : Ke nhảy cánh PMA (22×12)
Dao 10 : Ke nhảy tổng hợp (27×13)
Dao 11 : Ke nhảy cánh PMA (25×10)
Dao 12 : Đục thoát nước 4400
Dao 13 : Chia đố ngang 4400
Dao 14 : Mồm nhỏ 2600 VP
Dao 15,16,17 : Cây sập ống hông VP ,PMA

Danh mục: